วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556


Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆทุกตัว
วิธีผสม Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonMirror Dragon + Legendary DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonLegendary Dragon + Crystal DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonCrystal Dragon+ Mirror DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonLegendary Dragon + Wind DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonCrystal Dragon + Wind DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonWind Dragon + Mirror DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

วิธีผสม Pure Dark Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonPure Dragon + Dark DragonDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

วิธีผสม Pure Earth Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPEarth Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon


วิธีผสม Pure Fire Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPFire Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

วิธีผสม Pure Electric Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPElectric Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon


วิธีผสม Pure Ice Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPIce Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon


วิธีผสม Pure Metal Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPMetal Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon


วิธีผสม Pure Nature Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Nature ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPNature Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon


วิธีผสม Pure Sea Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Sea ธาตุต่างๆ ทุกตัว
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPWater Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น