วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556


วิธีการผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
วิธีผสม Legendary Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
LV 10 มี Hp 6000
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPCool Fire + GummyDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPCool Fire + ArmadilloDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

วิธีผสม Wind Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
LV 10 มี Hp 6000
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPCool Fire + SoccerDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPCool Fire + GummyDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP


วิธีผสม Mirror Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
LV 10 มี Hp 6000
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPGummy + Cool FireDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

วิธีผสม Crystal Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
LV 10 มี Hp 6000
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPGummy + Cool FireDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

วิธีผสม Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
LV 10 มี Hp 6000 
มีโอกาสผสมไม่ติด
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonMirror Dragon + Legendary DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonLegendary Dragon + Crystal DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonCrystal Dragon+ Mirror DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonLegendary Dragon + Wind DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonCrystal Dragon + Wind DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonWind Dragon + Mirror DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น